Βλέπετε το αρχείο της ετικέτας συζήτηση

Ρωτώντας τα παιδιά

Λίγες σκέψεις για τις ερωτήσεις κατά την διάρκεια του θέματος

7 ψήφοι, μέσος όρος: 4.71 από 57 ψήφοι, μέσος όρος: 4.71 από 57 ψήφοι, μέσος όρος: 4.71 από 57 ψήφοι, μέσος όρος: 4.71 από 57 ψήφοι, μέσος όρος: 4.71 από 5

Δημιουργώντας επιτυχημένη συζήτηση με τα παιδιά

Τρία σημεία βοηθητικά για να δημιουργήσουμε γόνιμη συζήτηση μετά το θέμα

8 ψήφοι, μέσος όρος: 4.88 από 58 ψήφοι, μέσος όρος: 4.88 από 58 ψήφοι, μέσος όρος: 4.88 από 58 ψήφοι, μέσος όρος: 4.88 από 58 ψήφοι, μέσος όρος: 4.88 από 5