Βλέπετε το αρχείο της ετικέτας ευλογία

«Ἦν χείρ Κυρίου μετ’ αὐτῶν»

Η βοήθεια του Θεού στο έργο της κατήχησης

4 ψήφοι, μέσος όρος: 4.75 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 4.75 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 4.75 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 4.75 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 4.75 από 5