Βλέπετε το αρχείο της κατηγορίας [Είδος] Κωμικό

Η ηχώ

Μονόπρακτο κωμικό θεατρικό. Συμμετέχουν 2 πρόσωπα.

12 ψήφοι, μέσος όρος: 4,67 από 512 ψήφοι, μέσος όρος: 4,67 από 512 ψήφοι, μέσος όρος: 4,67 από 512 ψήφοι, μέσος όρος: 4,67 από 512 ψήφοι, μέσος όρος: 4,67 από 5

Προσωπικά δεδομένα

Μονόπρακτο κωμικό θεατρικό. Συμμετέχουν 5 πρόσωπα.

8 ψήφοι, μέσος όρος: 4,50 από 58 ψήφοι, μέσος όρος: 4,50 από 58 ψήφοι, μέσος όρος: 4,50 από 58 ψήφοι, μέσος όρος: 4,50 από 58 ψήφοι, μέσος όρος: 4,50 από 5

Το κωκ

Κωμικό θεατρικό σε 5 σκηνές. Συμμετέχουν 3 πρόσωπα.

9 ψήφοι, μέσος όρος: 4,67 από 59 ψήφοι, μέσος όρος: 4,67 από 59 ψήφοι, μέσος όρος: 4,67 από 59 ψήφοι, μέσος όρος: 4,67 από 59 ψήφοι, μέσος όρος: 4,67 από 5

Σώσε μας, Δερβίση μας!

Μονόπρακτο κωμικό θεατρικό. Συμμετέχουν 4 πρόσωπα.

1 ψήφοι, μέσος όρος: 3,00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 3,00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 3,00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 3,00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 3,00 από 5

Ραδιοσαλάτα

Μονόπρακτο κωμικό θεατρικό. Συμμετέχουν 5 πρόσωπα.

12 ψήφοι, μέσος όρος: 4,92 από 512 ψήφοι, μέσος όρος: 4,92 από 512 ψήφοι, μέσος όρος: 4,92 από 512 ψήφοι, μέσος όρος: 4,92 από 512 ψήφοι, μέσος όρος: 4,92 από 5

Σκηνοθέτης (α΄ έκδοση)

Μονόπρακτο κωμικό θεατρικό. Συμμετέχουν 5 πρόσωπα.

1 ψήφοι, μέσος όρος: 4,00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 4,00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 4,00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 4,00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 4,00 από 5

Σκηνοθέτης (β΄ έκδοση)

Μονόπρακτο κωμικό θεατρικό σε 3 εκδοχές. Συμμετέχουν 6 πρόσωπα.

5 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 55 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 55 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 55 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 55 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 5

Ο τεμπελάκος

Μονόπρακτο κωμικό θεατρικό. Συμμετέχουν 4 πρόσωπα.

2 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 52 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 52 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 52 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 52 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 5

Ο κύριος Παχουλίδης

Μονόπρακτο κωμικό θεατρικό. Συμμετέχουν 3 πρόσωπα.

2 ψήφοι, μέσος όρος: 4,00 από 52 ψήφοι, μέσος όρος: 4,00 από 52 ψήφοι, μέσος όρος: 4,00 από 52 ψήφοι, μέσος όρος: 4,00 από 52 ψήφοι, μέσος όρος: 4,00 από 5

Τι χρειάζουντι τα γράμματα

Κωμικό θεατρικό σε 3 σκηνές. Συμμετέχουν 7 πρόσωπα.

1 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 5