Βλέπετε το αρχείο της κατηγορίας Εικόνες

Εικόνες γεννήσεως του Χριστού

Ποικιλία από σπάνιες βυζαντινές εικόνες (σε επεξεργάσιμη μορφή και έτοιμες για εικονάκια).

4 ψήφοι, μέσος όρος: 4,50 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 4,50 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 4,50 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 4,50 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 4,50 από 5