Βλέπετε το αρχείο της κατηγορίας Διάφορα

Σκιτσογραφίες :: Χριστός

Συλλογή από σκιτσογραφίες σε σχέση με τον Κύριο και την ζωή Του.

5 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 55 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 55 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 55 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 55 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 5

Σκιτσογραφίες :: Ρασοφόροι

Συλλογή από σκιτσογραφίες με ιερείς & μοναχούς.

2 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 52 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 52 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 52 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 52 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 5

Σκιτσογραφίες :: Πλαίσια

Συλλογή από σκίτσα που περιέχουν πλαίσια κειμένου.

1 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 51 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 5

Σκιτσογραφίες :: Τοπία

Συλλογή από σκιτσογραφίες που περιέχουν τοπία.

4 ψήφοι, μέσος όρος: 4.00 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 4.00 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 4.00 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 4.00 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 4.00 από 5

Σκιτσογραφίες :: Προσευχή

Συλλογή από σκιτσογραφίες που έχουν σχέση με την προσευχή.

4 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 54 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 5

Σκιτσογραφίες :: Προσόψεις

Συλλογή από σκιτσογραφίες που περιέχουν προσόψεις, κατάλληλες για σχεδιασμό εντύπων.

3 ψήφοι, μέσος όρος: 4.67 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 4.67 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 4.67 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 4.67 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 4.67 από 5

Σκιτσογραφίες :: Εκκλησίες – Μοναστήρια

Συλλογή από σκιτσογραφίες με εκκλησίες και μοναστήρια

3 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 5

Σκιτσογραφίες :: Βιβλία

Συλλογή από σκιτσογραφίες που περιέχουν βιβλία (Αγ. Γραφή κλπ)

3 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 5

Σκιτσογραφίες :: Μυστήρια

Συλλογή από σκιτσογραφίες σχετικές με τα μυστήρια της Εκκλησίας.

3 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 53 ψήφοι, μέσος όρος: 5.00 από 5

Σκιτσογραφίες :: Εκκλησιαστικά είδη

Συλλογή από σκιτσογραφίες με εκκλησιαστικά είδη.

5 ψήφοι, μέσος όρος: 4.80 από 55 ψήφοι, μέσος όρος: 4.80 από 55 ψήφοι, μέσος όρος: 4.80 από 55 ψήφοι, μέσος όρος: 4.80 από 55 ψήφοι, μέσος όρος: 4.80 από 5