• Ἅγιοι ἔνδοξοι Ἀπόστολοι, Μαθητὲς θεόκλητοι, διδάσκαλοι τῆς οἰκουμένης πάνσοφοι καὶ φωτισμένοι κήρυκες τοῦ Λόγου, δεχθεῖτε τὴν προσευχή μας καὶ πρεσβεύσατε πρὸς τὸν Κύριο γιὰ τὶς ψυχές μας.
  • Ἅγιοι Ἀπόστολοι Πέτρε καὶ Παῦλε, ἱκετεύσατε στὸν Φωτοδότη Κύριο, νὰ ἀνάψει τὸ φῶς τοῦ Παρακλήτου καὶ στὶς δικές μας ψυχές, γιὰ ν’ ἀποτινάξουμε τὴν ραθυμία.
  • Ἅγιε Ἰωάννη, ἀετὲ τῆς Θεολογίας καὶ τῶν θείων ἀποκαλύψεων, πρέσβευε «τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ», νὰ μᾶς ἀποκαλύψει τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀληθείας Του καὶ τὸ ἅγιο θέλημά Του.
  • Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ Ἀνδρέα καὶ Ἰάκωβε, παρακαλέστε τὸν Κύριο νὰ διαλύσει τὸ σκοτάδι τῆς σύγχρονης εἰδωλολατρίας, ὥστε λυτρωμένοι τῆς πλάνης νὰ προσκυνοῦμε καὶ νὰ δοξάζουμε τὴν παναγία Τριάδα.
  • Θεῖοι Μαθητές, Φίλιππε καὶ Βαρθολομαῖε, εὔηχες σάλπιγγες τοῦ Χριστοῦ, πρεσβεύσατε στὸν Κύριο, ὥστε καὶ ἐμεῖς νὰ σαλπίζουμε καὶ νὰ διακηρύττουμε τὰ παραγγέλματα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, χωρὶς νὰ δειλιάζουμε στὰ ἐμπόδια τοῦ κόσμου.
  • Ἅγιε Θωμᾶ καὶ Ματθαῖε, ἱκετεύσατε νὰ διακονοῦμε τὸν Κύριο καὶ τοὺς ἀδελφούς μας.
  • Ποταμοὶ τῆς πηγῆς τοῦ ζῶντος ὕδατος, Ἅγιοι Ἰάκωβε καὶ Θαδδαῖε, ἀρδεῦστε καὶ πάλι τὶς ψυχές μας ποὺ διψοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν σωτηρία.
  • Λογικοὶ ποιμένες καὶ ἀρνία τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, Ἅγιοι Ἀπόστολοι Σίμων καὶ Ματθία, ἱκετεύσατε τὸν Κύριο νὰ ἐκβάλλει ἐργάτες στὸν ἀμπελῶνα Του καὶ νὰ ἀναδείξει ζηλωτὲς ἱερεῖς καὶ ποιμένες στὴν Ἐκκλησία Του.

ΑΜΗΝ.

1 αστεράκι2 αστεράκια3 αστεράκια4 αστεράκια5 αστεράκια (2 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 5)
Loading...
Δημοσιεύτηκε: 25 Ιουνίου 2020Κατηγορίες: Διάφορες εορτές, Κατηχητικό/ΟμάδαΕτικέτες: , 0 Σχόλια