- Συναθλούντες - https://synathlountes.agonistes.gr -

Προσευχή για απαλλαγή από τον θυμό

Αναρτήθηκε στις 08/02/2017 | synathlountes.gr/?p=7528

Ἰησοῦ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ὁ «πρᾶος καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ», στεῖλε κατά τό μέγα καί πλούσιο ἔλεός σου στίς καρδιές μας τό πνεῦμα τῆς εἰρήνης καί τῆς πραότητας, γιά νά εἰρηνεύουμε ἀπό τό φοβερό πάθος τοῦ θυμοῦ, πού, δυστυχῶς, πολλές φορές, ἐξελίσσεται σέ ἀνάρμοστα λόγια καί ὕβρεις.

Ἰησοῦ , «τό ἀρνίον τό ἄκακον», ὁ Ὁποῖος προσευχήθηκες μέ ἀνεξικακία στόν Σταυρό πρός τόν Οὐράνιό Σου Πατέρα γιά τούς σταυρωτές Σου, δίδαξέ μας, ὥστε νά προσευχόμαστε καί ἐμεῖς γι’ αὐτούς πού μᾶς πολεμοῦν μέ διαφόρους τρόπους, ὥστε ἔτσι νά γίνουμε μιμηταί σου καί νά δοξάζεται καί μέ μᾶς τό Πανάγιο Ὄνομά τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ ΥἹοῦ καὶ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος τώρα καί πάντοτε καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΜΗΝ


Συναθλούντες: https://synathlountes.agonistes.gr

Σύνδεσμος προς το άρθρο: https://synathlountes.agonistes.gr/?p=7528