- Συναθλούντες - https://synathlountes.agonistes.gr -

Ονομασίες κατασκηνώσεων

Αναρτήθηκε στις 28/05/2016 | synathlountes.gr/?p=6847

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες ενδεικτικές ονομασίες κατασκηνώσεων:

Αμπελώνας Κυρίου
Αναστροφή αγάπης
Ασάλευτη πολιτεία
Βασιλεία Θεού
Γη επαγγγελίας
Γη μαρτύρων
Θαβώρ
Θεού γεώργιον
Καινή κτίσις
Κιβωτός σωτηρίας
Κοινωνία αγάπης
Κοινωνία διακονίας
Κοινωνία Θεού
Κόσμος του κόσμου
Λιμάνι σωτηρίας
Ουράνια μηνύματα
Πολιτεία αγγέλων
Παρεμβολή Κυρίου
Παρουσία Χριστού
Πορεία ειρήνης
Πορεία πίστεως
Σκέπη του κόσμου
Στάδιο των αρετών
Συνοδοιπορία χαράς
Φάρος ελπίδας

Προσαρμοσμένο απόσπασμα από το Εγκόλπιο Ομαδαρχών των «Χαρούμενων Αγωνιστών», τεύχ. Β’, σσ. 213-215


Συναθλούντες: https://synathlountes.agonistes.gr

Σύνδεσμος προς το άρθρο: https://synathlountes.agonistes.gr/?p=6847