- Συναθλούντες - https://synathlountes.agonistes.gr -

Άρξατε πυρ

Αναρτήθηκε στις 21/03/2016 | synathlountes.gr/?p=6447

Υλικά: λαστιχάκια (όσα κι οι παίκτες), smarties, άδεια τενεκεδάκια από αναψυκτικά (5 για κάθε παίχτη ή ομάδα), 1 τραπέζι

Το παιχνίδι

Κάθε παίκτης ή ομάδα βρίσκεται 2-3 μέτρα μακριά από ένα τραπέζι με ένα πύργο από 5 τενεκεδάκια αναψυκτικών. Στόχος του παιχνιδιού είναι όλα τα τενεκεδάκια να πέσουν από το τραπέζι μέσω των smarties, τα οποία εκτοξεύουν οι παίκτες με τα λαστιχάκια. Αν προτιμηθούν να αγωνιστούν τα παιδιά σε ομάδες, ρίχνει ένας παίκτης τη φορά. Αν υπάρχει ο χώρος, οι ομάδες/παίκτες διαγωνίζονται ταυτόχρονα στοχεύοντας το δικό τους πύργο, διαφορετικά κάθε ομάδα μόνη της.

Κερδίζει όποιος ρίξει γρηγορότερα τον πύργο.


Συναθλούντες: https://synathlountes.agonistes.gr

Σύνδεσμος προς το άρθρο: https://synathlountes.agonistes.gr/?p=6447