Η παρακάτω προσευχή μπορεί να λέγεται πριν το παιχνίδι στο κατηχητικό ή/και την κατασκήνωση.

 

Ο κατηχητής-διαιτητής:

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Όλοι μαζί:

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον, δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ̓Αμήν.

Ο κατηχητής-διαιτητής:

Κύριε Ιησού Χριστέ, αγαθέ και φιλάνθρωπε, Εσύ που είπες: «όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, εκεί βρίσκομαι κι εγώ μεταξύ τους», Εσύ που ευλόγησες τα παιδιά και τα άφησες να έρθουν κοντά Σου, Σε παρακαλούμε, ευλόγησε κι εμάς τους αναξίους δούλους Σου και αξίωσέ μας να παίξουμε με αγάπη και χωρίς τραυματισμούς. Διότι σε Εσένα ανήκει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Όλοι μαζί:

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

1 αστεράκι2 αστεράκια3 αστεράκια4 αστεράκια5 αστεράκια (1 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 5)
Loading...
Δημοσιεύτηκε: 11 Ιουνίου 2015Κατηγορίες: Κατασκήνωση0 Σχόλια