- Συναθλούντες - https://synathlountes.agonistes.gr -

Παιχνίδι ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

Αναρτήθηκε στις 28/04/2015 | synathlountes.gr/?p=5577

Απαιτούμενα υλικά: ηλεκτρονικός υπολογιστής και προβολέας

Υλικά: ηλεκτρονικός υπολογιστής και προβολέας

Οδηγίες

Πρόκειται για παιχνίδι ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, συμβατό με κάθε λειτουργικό σύστημα. Ο παίκτης πατάει “Εκκίνηση” και καλείται να απαντήσει στις ερωτήσεις επιλέγοντας κάθε φορά την απάντηση που θεωρεί σωστή. Τότε το παιχνίδι τον ενημερώνει αν απάντησε σωστά και -σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης- του προβάλλει και την σωστή. Μπορεί, επίσης, να μετακινήσει όποια ερώτηση θελήσει στο τέλος, πατώντας “επόμενη ερώτηση”. Στο πάνω μέρος της οθόνης φαίνονται ο συνολικός χρόνος του παιχνιδιού και η βαθμολογία του παίκτη, δηλαδή το πλήθος των σωστά απαντημένων ερωτήσεων.

Δοκιμάστηκε με επιτυχία σαν δοκιμασία σε παιχνίδι σταθμών που παίξαμε στα Χελιδόνια του Αμαρουσίου την Κυριακή 22/03/2015.

Προγραμματισμός: Κ.Ρ.
Ερωτήσεις: Χ.Π. και Κ.Ρ.

 


Συναθλούντες: https://synathlountes.agonistes.gr

Σύνδεσμος προς το άρθρο: https://synathlountes.agonistes.gr/?p=5577

URLs στο άρθρο:

[1] Εικόνα: https://synathlountes.agonistes.gr//wp-content/gallery/erwtiseis_pol_epilogis/screenshot1_begin.PNG

[2] Εικόνα: https://synathlountes.agonistes.gr//wp-content/gallery/erwtiseis_pol_epilogis/screenshot2_question.PNG

[3] Εικόνα: https://synathlountes.agonistes.gr//wp-content/gallery/erwtiseis_pol_epilogis/screenshot3_correct.PNG

[4] Εικόνα: https://synathlountes.agonistes.gr//wp-content/gallery/erwtiseis_pol_epilogis/screenshot4_wrong.PNG

[5] Εικόνα: https://synathlountes.agonistes.gr//wp-content/gallery/erwtiseis_pol_epilogis/screenshot5_end.PNG