«Οὐχί πάντες εἰσί λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;» Ἑβρ. α΄ 14

Δέν εἶναι ὅλοι οἱ ἄγγελοι ὑπηρετικά πνεύματα, πού ἐνεργοῦν ὄχι ἀπό δική τους πρωτοβουλία, ἀλλά ἀποστέλλονται ἀπό τόν Θεό γιά νά ὑπηρετοῦν ἐκείνους πού πρόκειται νά κληρονομήσουν τήν αἰώνια ζωή; ( Ἑρμηνεία Π. Ν. Τρεμπέλα)

  •  Οἱ ἄγγελοι ἀποστέλλονται ἀπό τό Θεό γιά νά ὑπηρετήσουν κάθε ἀνθρώπινη  ψυχή.

Κι ἐμεῖς ἀποστελλόμαστε ἀπό τό Θεό στό κατηχητικό μας   ἔργο γιά νά διακονήσουμε τά παιδιά.

  • Οἱ ἄγγελοι ἀοράτως παρευρίσκονται δίπλα μας.

Κι ἐμεῖς ἀθόρυβα νά προσφέρουμε τίς ὑπηρεσίες μας.

  • Οἱ ἄγγελοι εἶναι ταχεῖς σέ βοήθεια τῶν ἀνθρώπων.

Κι ἐμεῖς μέ ἑτοιμότητα καί διάθεση σπουδῆς νά ἐπιτελοῦμε τό ἔργο μας.

  • Οἱ ἄγγελοι λυποῦνται μέ τίς πτώσεις μας καί χαίρονται μέ τίς νίκες μας.

Κι ἐμεῖς ἄς πονοῦμε γιά ὅ,τι ταλαιπωρεῖ τούς ἐφήβους μας κι ἄς χαιρόμαστε γιά τήν πνευματική τους πρόοδο.

  • Οἱ ἄγγελοι δοξολογοῦν ἀκατάπαυστα τό Θεό.

Κι ἐμεῖς νά δοξάζουμε τό Θεό μέ ὅ,τι κάνουμε.

  • Οἱ ἄγγελοι ἕνα πόθο ἔχουν˙ νά ἐπιτύχουμε τήν σωτηρία μας.

Κι ἐμεῖς ἕνα πόθο νά ἔχουμε˙ νά ἐπιτύχουν τά παιδιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Νά ἑνωθοῦν μέ τόν Χριστό.

 

1 αστεράκι2 αστεράκια3 αστεράκια4 αστεράκια5 αστεράκια (15 ψήφοι, μέσος όρος: 4,40 από 5)
Loading...
Δημοσιεύτηκε: 9 Νοεμβρίου 2012Κατηγορίες: ΠνευματικάΕτικέτες: 0 Σχόλια