Ἑρμηνεύοντας ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἕνα τροπάριο τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό ὁποῖο ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἀπαστράπτει τό Θεῖο Φῶς, ἀναφέρει τά ἀκόλουθα:

« Πλήν σύ ὁ τούτων ἀπόγονος, διά τοῦ θείου φωτός τοῦ Σταυροῦ, ἔγινες οἰκεῖος τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ φωτός, καί ἑπομένως ἕγινες φῶς διά τῆς Πίστεως καί ἀρετῆς, καθώς πρός τούς Ἐφεσίους ἔγραφεν ὁ Ἀπόστολος «ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δέ φῶς ἐν Κυρίῳ». Φύλαττε λοιπόν τό φῶς τοῦτο ἄσβεστον εἰς τόν ἑαυτόν σου, ἀγαπητέ, ἀπόβαλε τά ἔργα τοῦ σκότους, καί ἐνδύσου τά ὅπλα τοῦ φωτός, καθώς σοῦ παραγγέλλει ὁ Παῦλος. Πῶς; Καί μέ τίνα τρόπον; ἐργαζόμενος πάντοτε τά φαεινάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου˙ ὅτι ἡ κάθε ἐντολή εἶναι φῶς, κατά τόν Παροιμιαστήν, «λύχνος ἐντολή Νόμου καί φῶς» μεταχειριζόμενος τάς φωτεινάς ἀρετάς, καί περιπατῶν εἰς τάς εὐθείας τρίβους τοῦ φωτός».

Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἑορτοδρόμιον, τ.Α΄

Ἄς εὐχηθοῦμε, καθώς ὁ καθένας μας θά ἐπιδοθεῖ στά ἔργα τοῦ Θεοῦ μέ τή νέα χρονιά, νά φυλάττει τό Φῶς τοῦ Σταυροῦ ἄσβηστο παλεύοντας καί ἀποβάλοντας κάθε τί σκοτεινό καί ἁμαρτωλό ἀπό τόν ἑαυτό του. Ἔτσι μέ τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ θά γίνεται καί  ἴδιος φῶς Χριστοῦ ἐν μέσῳ «γενεᾶς ζητούντων τόν Κύριον».

1 αστεράκι2 αστεράκια3 αστεράκια4 αστεράκια5 αστεράκια (3 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 5)
Loading...
Δημοσιεύτηκε: 14 Σεπτεμβρίου 2012Κατηγορίες: Πνευματικά0 Σχόλια