Γιατί το κακό στον κόσμο μας;

Γιατί το κακό στον κόσμο;