- Συναθλούντες - https://synathlountes.agonistes.gr -

Πώς αντιμετωπίζεις τα αδιάφορα και ανέκφραστα παιδιά;

Αναρτήθηκε στις 26/02/2012 | synathlountes.gr/?p=2481

Τόν ξέρω τόν τύπο τοῦ παιδιοῦ πού περιγράφεις. Εἶναι «κλειστό», «ἀνέκφραστο», κάποτε «ἀδιάφορο» ἤ «ἄσχετο»… Ὅμως νοιάζεσαι καί γι’ αὐτά τά παιδιά καί ἀνησυχεῖς. «Τί νά κάνω;»

Πνευματικός λόγος οἰκοδομῆς:

✦ Μή βιάζεσαι! Οἱ συναντήσεις τῶν ψυχῶν μέ τό Θεό καί μεταξύ τους εἶναι προσωπικές, θέλουν τό δικό τους χρόνο καί τρόπο.

✦ Τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ ἀναδεικνύεται «ἐντός τῆς καρδίας».

✦ Θέλει λεπτότητα στούς χειρισμούς. Νά παρακολουθεῖς τήν πορεία τοῦ ἀγῶνος καί ὄχι τό φτάσιμο.

✦ Νά ξεπερνᾶς τόν ἑαυτό σου στήν ἐπικοινωνία σου μέ τά παιδιά. Νά δεχτεῖς τόν τύπο τους, νά συλλάβεις τίς σκέψεις, τίς προτιμήσεις, τά συναισθήματά τους.

✦ Φτιάξε προσωπικές γέφυρες ἐπικοινωνίας. Μέ ἀγάπη ἀλλά καί διάκριση. Χωρίς πιέσεις, ἀλλά μέ πειθώ.

✦ Προσπάθησε νά κατανοεῖς τούς λόγους τῆς στάσης τους, εἴτε εἶναι σοβαροί και οὐσιαστικοί, εἴτε ἀνύπαρκτοι καί ἐπιφανειακοί. Μήν τούς χρεώνεσαι ὅμως προσωπικά.

✦ Νά αἰσιοδοξεῖς πιστεύοντας στό ἀποτέλεσμα τῆς σπορᾶς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, στήν ἀξία καί τό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ψυχῶν πού ὁ Θεός σοῦ ἐμπιστεύτηκε.

✦ Νά μή λές, ἀλλά νά εἶσαι «Ἐπιστολή Χριστοῦ». Ὄχι μέ τυπικότητα καί αὐθεντία, ἀλλά μέ ζέση, μέ ἀγώνα καί κατάθεση ψυχῆς.

✦ Καί μήν ἀνησυχεῖς ὑπερβολικά. Ὁ Χριστός εἶναι «ὁ καταδιώκων» τίς ψυχές γιά τή σωτηρία τους. Διακόνησε ταπεινά.

✦ «Ὅσα δέν μπορεῖς νά πεῖς στά παιδιά γιά τό Θεό, πέσ᾽ τα στό Θεό γιά τά παιδιά σου». Ἐμπιστεύσου τα στή Χάρη Του!

Χ.Α.


Συναθλούντες: https://synathlountes.agonistes.gr

Σύνδεσμος προς το άρθρο: https://synathlountes.agonistes.gr/?p=2481