Χριστός γεννᾶται, χαρά στόν κόσμο,
χαρά στόν κόσμο καί στούς ἀγγέλους.

᾿Εν Βηθλεέμ γάρ, ἐν τῷ σπηλαίῳ,
ὁ Ποιητής μας, σάρκα λαμβάνει.
Σάρκα λαμβάνει ἐκ τῆς Παρθένου,
καί Παναχράντου, ἀσπίλου Κόρης.

῾Ο Βασιλέας πλήθους ἀγγέλων
ὑπό ἀνθρώπων διακονεῖται.
Ποιμένες νύκτα, οἱ ἀγραυλοῦντες
ἐν τῷ σπηλαίῳ, δοξολογοῦσιν.

᾿Αγγέλων πλήθη Αὐτόν ὑμνοῦσιν
καί ἐν ὑψίστοις, ψάλλουσιν, δόξα.
᾿Εκ τῆς Περσίας ἰδού τρεῖς μάγοι,
τούς ὁδηγεῖ γάρ, λαμπρός ἀστέρας.

῾Ηρώδης ἄναξ, ὁ μανιώδης,
αὐτόν ἐζήτει, ἵνα φονεύσῃ.
᾿Εν τῇ Αἰγύπτῳ, ἄγγελος λέγει,
ὅπως ἀπέλθουν, ἵνα σωθῶσιν.

Χριστός γεννᾶται, σήμερον πάλαι,
ἐν ᾿Εκκλησίᾳ ἡμᾶς προσμένει.

᾿Εν πόθῳ μέγᾳ καί φόβῳ θείῳ
φάτνην ποιεῖτε, ἡμῶν καρδίαν.
᾿Εν κατανύξει, λευκῷ χιτῶνι,
παθῶν νηστείᾳ, Χριστόν γευθεῖτε.

Χριστός γεννᾶται, χαρά στόν κόσμο,
χαρά στόν κόσμο καί στούς ἀγγέλους.

1 αστεράκι2 αστεράκια3 αστεράκια4 αστεράκια5 αστεράκια (2 ψήφοι, μέσος όρος: 3,00 από 5)
Loading...
Δημοσιεύτηκε: 14 Ιανουαρίου 2012Κατηγορίες: Κατηχητικό/Ομάδα, Χριστουγεννιάτικες εορτέςΕτικέτες: 2 Comments

2 Comments

  1. okk 15 Οκτωβρίου 2015 at 18:27

    αυτό το τραγούδι ακολουθεί την μελωδία των Καλάντων της Θράκης: “Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσμον, χαρά στον κόσμο, στα παλληκάρια”;

Αφήστε ένα σχόλιο