- Συναθλούντες - https://synathlountes.agonistes.gr -

Στο ξεκίνημα της ημέρας

Αναρτήθηκε στις 14/01/2012 | synathlountes.gr/?p=1235

Κύριε, βοήθησέ με ν’ ἀντιμετωπίσω μέ ψυχική γαλήνη ὅλα ὅσα θά μοῦ φέρει ἡ σημερινή ἡμέρα. Βοήθησέ με νά παραδοθῶ ὁλοκληρωτικά στό ἅγιο θέλημά Σου. Στήν κάθε ὥρα τῆς ἡμέρας φώτιζέ με καί δυνάμωνέ με γιά τό κάθε τί. Ὅποιες εἰδήσεις κι ἄν λάβω σήμερα, δίδαξέ με νά τίς δεχθῶ μέ ἠρεμία καί μέ τήν ἀκλόνητη πεποίθηση ὅτι τίποτε δέν συμβαίνει, χωρίς νά τό ἐπιτρέψεις Ἐσύ. Καθοδήγησε τίς σκέψεις καί τά συναισθήματά μου σέ ὅλα τά ἔργα καί τά λόγια. Στίς ἀπρόοπτες περιστάσεις μή μέ ἀφήσεις νά ξεχάσω ὅτι ὅλα παραχωροῦνται ἀπό Σένα. Δίδαξέ με νά συμπεριφέρομαι σέ κάθε μέλος τῆς οἰκογένειάς μου καί σ’ ὅλους τους συνανθρώπους μου μέ εὐθύτητα καί σύνεση, ὥστε νά μή συγχύσω καί στενοχωρήσω κανένα. Κύριε, δός μου τή δύναμη νά ὑποφέρω τόν κόπο καί ὅλα τά γεγονότα τῆς ἡμέρας αὐτῆς, σέ ὅλη τή διάρκειά της. Καθοδήγησε τή θέλησή μου καί δίδαξε μέ νά προσεύχομαι, νά πιστεύω, νά ὑπομένω, νά συγχωρῶ καί ν’ ἀγαπῶ. Ἀμήν.

 

(Προσευχή πατέρων της Όπτινα)


Συναθλούντες: https://synathlountes.agonistes.gr

Σύνδεσμος προς το άρθρο: https://synathlountes.agonistes.gr/?p=1235