Δέσποτα Χριστέ, Βασιλιά αἰώνιε καί Δημιουργέ τῶν πάντων, Σέ εὐχαριστῶ γιά ὅλα τά ἀγαθά πού μοῦ ἔδωσές, καί ἰδιαιτέρως γιά τό ὅτι μετέλαβα τά ἄγια Μυστήριά Σου πού δίνουν ζωή.

Σέ παρακαλῶ λοιπόν, ἀγαθέ καί φιλάνθρωπε Κύριε˙ φύλαξέ με κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς ἀγάπης Σου καί μέσα στή σκιά τῆς προστασίας Σου. Καί χάρισέ μου σάν δῶρο, μέ καθαρή συνείδηση μέχρι καί τήν τελευταία μου ἀναπνοή νά κοινωνῶ τά ἅγιά Σου Μυστήρια, ὅσο γίνεται ἄξια, γιά νά μοῦ συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες καί νά κερδίσω τήν αἰώνια ζωή.

Γιατί Σύ εἶσαι ὀ πνευματικός ἄρτος τῆς ζωῆς˙ ἀπό Σένα πηγάζει ὀ ἀγιασμός˙ Σύ δίνεις τά ἀγαθά στούς ἀνθρώπους˙ καί Σένα δοξολογοῦμε μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀτελείωτους αἰῶνες. Ἀμήν.

1 αστεράκι2 αστεράκια3 αστεράκια4 αστεράκια5 αστεράκια (2 ψήφοι, μέσος όρος: 3,50 από 5)
Loading...
Δημοσιεύτηκε: 14 Ιανουαρίου 2012Κατηγορίες: Κατασκήνωση, Κατηχητικό/ΟμάδαΕτικέτες: 0 Σχόλια