Κύριε Θεέ μας, Ἐσύ πού εἶσαι ὁ μέγας καί ἐμπνέεις φόβο καί δέος καί εἶσαι μέσα στή δόξα, Σ’ εὐχαριστοῦμε γιά τίς γνωστές καί ἄγνωστες εὐεργεσίες Σου, πού ἔχουν γίνει σ’ ἐμᾶς. Σέ παρακαλοῦμε, Κύριε, λύτρωσέ μας, διότι φερθήκαμε χωρίς σύνεση καί διαπράξαμε πολλές παραβάσεις τοῦ νόμου Σου. Καταντήσαμε σάν ἄχρηστα παραπεταμένα σκεύη καί ἀκούσαμε κατηγορίες ἐναντίον μας ἀπό πολλούς ἀνθρώπους πού κατοικοῦν τριγύρω μας.

Γι’ αὐτό Σέ παρακαλοῦμε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, ὕψωσε τή δύναμη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί στεῖλε μας τό μέγα Σου ἔλεος. Μήν ἐπιτρέψεις νά ταλαιπωρεῖται ἀπ’ τούς ἀνέμους καί νά κλυδωνίζεται ἀπό τά κύματα ἡ Ἐκκλησία Σου, τήν ὁποία ἔκανες κτῆμα Σου μέ τό ἀτίμητο Αἷμα Σου.

Δῶσε μάλιστα, φιλεύσπλαχνε Κύριε, καί στούς ἁγίους Σου Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς, τούς ὁποίους τό Πνεῦμα τό Πανάγιο ὅρισε νά ποιμαίνουν τήν στρατευομένη Ἐκκλησία Σου στή γῆ, δῶσε τους χάρισμα συνέσεως, ὥστε νά σκέφτονται καί νά πράττουν ὅσα Σοῦ ἀρέσουν. Ἀκόμη Σέ παρακαλοῦμε, Κύριε, φώτισε τά μάτια τους· συνέτισε τό νοῦ τους· χάρισε ταπείνωση στήν καρδιά τους· τά μάτια τους ἅγνισε καί στρέψ’ τα πρός τόν οὐρανό, ὥστε νά μή βλέπουν τή ματαιότητα τῶν ὑλικῶν πραγμάτων.

Δῶσε τήν εὔνοιά Σου σέ ὅλους μας, ὥστε ν’ ἀξιωθοῦμε νά περπατήσουμε μέχρι τό τέρμα της τή στενή καί δύσκολη ὁδό τοῦ θελήματός Σου. Ἀμήν.

(Τμήματα προσευχής του π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου)

1 αστεράκι2 αστεράκια3 αστεράκια4 αστεράκια5 αστεράκια (1 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 5)
Loading...
Δημοσιεύτηκε: 14 Ιανουαρίου 2012Κατηγορίες: Κατασκήνωση, Κατηχητικό/ΟμάδαΕτικέτες: , 0 Σχόλια