Ἡ καρδιά μου, καθώς στέκει σέ προσευχή μπροστά στόν Κύριο καί Θεό μου, κυριεύεται ἀπό φόβο. Πῶς νά τοῦ μιλήσω, τί νά τοῦ πῶ;
Ἅγιος εἶσαι καί τρισάγιος ὁ ἕνας καί συγχρόνως Τριαδικός Θεός, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱος καί τό Πνεῦμα.
Ἅγιος πέρα ἀπό κάθε περιορισμό, ἔλλειψη καί ἀτέλεια. Δέν ἔχουμε ἄλλη λέξη γιά νά ἐκφράσουμε τό ἀκατάληπτο καί ἀνέκφραστο μεγαλεῖο τῆς τελειότητάς σου.
Ἅγιος εἶσαι καί ἰσχυρός στόν ἀπόλυτο βαθμό, ὁ Παντοδύναμος καί Παντοκράτωρ. ἅγιος, ἀθάνατος καί αἰώνιος.
Ἅγιος εἶσαι καί δυνατός καί δημιουργός τοῦ παντός καί βασιλεύς τῶν ἀγγέλων.
Καί ἐγώ, πού τώρα σοῦ μιλῶ καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, εἴμαστε τόσο ἐλλειπεῖς καί τόσο ἁμαρτωλοί, ἀσθενεῖς καί ἀδύνατοι. Ἀλλ’ ἀκριβῶς, ἐπειδή αὐτοί εἴμαστε, καταφεύγουμε στό ἔλεός σου καί καθώς σοῦ ψάλλουμε τόν τρισάγιο ἀγγελικό ὕμνο, σοῦ ἀπευθύνουμε καί τήν ἱκεσία θερμή. Ἐλέησέ μας. Σπλαχνίσου μας καί κάνε μας αὐτό γιά τό ὁποῖο μᾶς ἔπλασες. Δός μας ἁγιότητα ἀπό τήν ἁγιότητά σου, δός μας δύναμη ἀπό τήν παντοδυναμία σου, κάμε μας μετόχους τῆς θείας ζωῆς σου.
Ναί, Τριάς Ἁγία, χάρισέ μας τά αἰτήματα αὐτά, γιά νά φτάσουμε στήν ὥρα τοῦ θριάμβου, ὅπου ἀκατάπαυστα καί ἐμεῖς, ὅπως οἱ ἄγγελοί σου, θά σοῦ ψάλλουμε τό “ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος” τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων καί τῶν ἀπολυτρωμένων ἀνθρώπων.Ἀμήν.

1 αστεράκι2 αστεράκια3 αστεράκια4 αστεράκια5 αστεράκια (2 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 5)
Loading...
Δημοσιεύτηκε: 14 Ιανουαρίου 2012Κατηγορίες: Κατασκήνωση, Κατηχητικό/ΟμάδαΕτικέτες: 0 Σχόλια